หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

Chart Type
ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
04/12/60
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2560 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
14/09/60
วันเริ่มการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนาตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-016-0190 โทรสาร: 02-016-0199
อีเมล์ : prima-ir@primamarine.co.th

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์