หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
19/09/61
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2561
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
26/04/61
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
04/12/60
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2560
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
14/09/60
วันเริ่มการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: 02-016-0190 โทรสาร: 02-016-0199
อีเมล์ : prima-ir@primamarine.co.th

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์