ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม
ปี 2561
19/09/2561 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2561
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
15/06/2561 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2561
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
26/04/2561 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ปี 2560
04/12/2560 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2560
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
14/09/2560 วันเริ่มการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603