ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 23 ก.พ. 2561 (16:39)

PRM

10.10

+0.20 (+2.02)

THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

7,439,600

ราคาเปิด

10.00

วันก่อนหน้า

9.90

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

10.20 / 464,400

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

10.10 / 179,700

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.00 - 10.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

9.60 - 14.10

กราฟราคาหลักทรัพย์