ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 16 ต.ค. 2561 (15:59)

PRM

7.95

+0.05 (+0.63)

THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

374,700

ราคาเปิด

7.90

วันก่อนหน้า

7.90

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

7.95 / 150,400

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

7.90 / 61,200

ช่วงราคาระหว่างวัน

7.85 - 7.95

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

5.85 - 14.10

กราฟราคาหลักทรัพย์