ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 20 เม.ย. 2561 (16:35)

PRM

9.15

+0.30 (+3.39)

THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

10,256,400

ราคาเปิด

8.90

วันก่อนหน้า

8.85

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

9.20 / 962,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

9.15 / 192,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

8.85 - 9.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.95 - 14.10

กราฟราคาหลักทรัพย์