ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ม.ค. 2562 (14:04)

PRM

5.25

-0.05 (-0.94)

THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

327,800

ราคาเปิด

5.30

วันก่อนหน้า

5.30

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

5.25 / 80,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

5.45 / 2,200

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.25 - 5.30

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

4.96 - 12.10

กราฟราคาหลักทรัพย์