ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 20 ก.ค. 2561 (16:35)

PRM

6.70

+0.10 (+1.52)

THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

19,293,100

ราคาเปิด

6.60

วันก่อนหน้า

6.60

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

6.75 / 145,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

6.70 / 61,100

ช่วงราคาระหว่างวัน

6.50 - 7.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

5.85 - 14.10

กราฟราคาหลักทรัพย์