เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 4 และงบการเงินประจำปี 2561
วันที่ : 08 มีนาคม 2562
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 3/2561 (PDF)
วันที่ : 13 ธันวาคม 2561
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 3/2561
วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 2/2561 (PDF)
วันที่ : 19 กันยายน 2561
เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2561
วันที่ : 15 สิงหาคม 2561
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 1/2561 (PDF)
วันที่ : 15 มิถุนายน 2561
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 1/2561
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วันที่ : 26 เมษายน 2561
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (PDF)
วันที่ : 22 มีนาคม 2561
สถานการณ์ตลาดและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ประจำปี 2561
วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 3/2560 (PDF)
วันที่ : 04 ธันวาคม 2560
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 2/2560 (PDF)
วันที่ : 24 สิงหาคม 2560