ข้อมูลนักวิเคราะห์

รายชื่อนักวิเคราะห์

ลำดับ
บริษัท
นักวิเคราะห์
อีเมล
1 บริษัทหลักทรัพย์  คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บุณยกร อมรสังข์ boonyakorn.am@countrygroup.co.th
2 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด พชร เลิศวิราม phochara.l@kasikornsecurities.com
3 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) อำนาจ โงสว่าง amnart.n@ktbst.co.th
4 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เอกรินทร์ วงษ์สิริ ekkarin.w@ktbst.co.th
5 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ jaroonpan.w@maybank-ke.co.th
6 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สยาม ติยานนท์ siam@phillip.co.th
7 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ศิริลักษณ์ คนไว sirilakk@tisco.co.th
8 บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ณัฐพล คำถาเครือ natapon.k@yuanta.co.th