เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 2/2564 (PDF)
วันที่ : 17 กันยายน 2564
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 1/2564 (PDF)
วันที่ : 18 มิถุนายน 2564
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 4/2563 (PDF)
วันที่ : 26 มีนาคม 2564
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 3/2563 (PDF)
วันที่ : 17 ธันวาคม 2563
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 2/2563 (PDF)
วันที่ : 11 กันยายน 2563
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 1/2563 (PDF)
วันที่ : 16 มิถุนายน 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันที่ : 23 เมษายน 2563
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 4 และงบการเงินประจำปี 2562
วันที่ : 10 มีนาคม 2563
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 3/2562 (PDF)
วันที่ : 12 ธันวาคม 2562
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 3/2562
วันที่ : 25 ตุลาคม 2562
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 2/2562 (PDF)
วันที่ : 13 กันยายน 2562
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 2/2562
วันที่ : 27 สิงหาคม 2562
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 1/2562 (PDF)
วันที่ : 12 มิถุนายน 2562
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 1/2562
วันที่ : 23 พฤษภาคม 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วันที่ : 19 เมษายน 2562
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 4/2561 (PDF)
วันที่ : 22 มีนาคม 2562
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 4 และงบการเงินประจำปี 2561
วันที่ : 08 มีนาคม 2562
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 3/2561 (PDF)
วันที่ : 13 ธันวาคม 2561
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 3/2561
วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 2/2561 (PDF)
วันที่ : 19 กันยายน 2561
เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2561
วันที่ : 15 สิงหาคม 2561
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 1/2561 (PDF)
วันที่ : 15 มิถุนายน 2561
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 1/2561
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วันที่ : 26 เมษายน 2561
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (PDF)
วันที่ : 22 มีนาคม 2561
สถานการณ์ตลาดและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ประจำปี 2561
วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 3/2560 (PDF)
วันที่ : 04 ธันวาคม 2560
เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 2/2560 (PDF)
วันที่ : 24 สิงหาคม 2560