ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม
ปี 2562
12/12/2562 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2562
เวลา 14.10-15.10 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
13/09/2562 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2562
เวลา 11.20-12.35 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
12/06/2562 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2562
เวลา 14.10-15.10 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
19/04/2562 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
22/03/2562 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 4/2561
เวลา 14.10-15.10 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
ปี 2561
13/12/2561 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2561
เวลา 14.10-15.10 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
19/09/2561 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2561
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
15/06/2561 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2561
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
26/04/2561 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ปี 2560
04/12/2560 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2560
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
14/09/2560 วันเริ่มการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603