หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
12/12/2562
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2562
เวลา 14.10-15.10 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
13/09/2562
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2562
เวลา 11.20-12.35 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
12/06/2562
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2562
เวลา 14.10-15.10 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
19/04/2562
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
22/03/2562
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 4/2561
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
13/12/61
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2561
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
19/09/61
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2561
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
15/06/61
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2561
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
26/04/61
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: 02-016-0190 โทรสาร: 02-016-0199
อีเมล์ : prima-ir@primamarine.co.th

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์