สอบถามข้อมูล

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท พริมา มารีน จำกัด มหาชน

ที่อยู่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: 02-016-0190
โทรสาร: 02-016-0199
อีเมล์: prima-ir@primamarine.co.th