ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 27 ก.ค. 2564 (16:38)

PRM

6.65

-0.15 (-2.21)

THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

4,979,400

ราคาเปิด

6.80

วันก่อนหน้า

6.80

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

6.70 / 218,500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

6.65 / 45,300

ช่วงราคาระหว่างวัน

6.60 - 6.85

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.45 - 9.80

กราฟราคาหลักทรัพย์