ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 16 ส.ค. 2562 (16:38)

PRM

8.85

+0.50 (+5.99)

THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

17,688,400

ราคาเปิด

8.45

วันก่อนหน้า

8.35

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

8.85 / 820,800

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

8.80 / 2,413,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

8.45 - 8.95

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

4.96 - 9.40

กราฟราคาหลักทรัพย์