ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 25 พ.ย. 2563 (16:39)

PRM

7.85

-0.05 (-0.63)

THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

16,571,600

ราคาเปิด

7.95

วันก่อนหน้า

7.90

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

7.90 / 279,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

7.85 / 417,300

ช่วงราคาระหว่างวัน

7.75 - 8.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

2.98 - 9.80

กราฟราคาหลักทรัพย์