ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 06 ธ.ค. 2562 (16:40)

PRM

7.20

- (-)

THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,513,100

ราคาเปิด

7.30

วันก่อนหน้า

7.20

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

7.25 / 137,300

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

7.20 / 404,200

ช่วงราคาระหว่างวัน

7.20 - 7.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

4.96 - 9.40

กราฟราคาหลักทรัพย์