ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 28 ต.ค. 2564 (09:46)

PRM

6.60

- (-)

THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

-

ราคาเปิด

-

วันก่อนหน้า

6.60

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

6.70 / 2,900

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

6.60 / 238,800

ช่วงราคาระหว่างวัน

-

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.05 - 8.85

กราฟราคาหลักทรัพย์