หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
18/06/2564
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2564
เวลา 11:15 - 12:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
23/04/2564
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
17/12/2563
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2563
เวลา 10:15 - 11:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
11/09/2563
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2563
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
16/06/2563
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2563
เวลา 13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย wwww.set.or.th/oppday
23/04/2563
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 1 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
12/12/2562
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2562
เวลา 14.10-15.10 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
13/09/2562
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2562
เวลา 11.20-12.35 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
12/06/2562
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2562
เวลา 14.10-15.10 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: 02-016-0190 โทรสาร: 02-016-0199
อีเมล์ : prima-ir@primamarine.co.th

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์