หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
17/09/2564
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2564
เวลา 14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
18/06/2564
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2564
เวลา 11:15 - 12:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
23/04/2564
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: 02-016-0190 โทรสาร: 02-016-0199
อีเมล์ : prima-ir@primamarine.co.th

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์